28 maja 2024

podgik.bialystok.pl

Usługi kartograficzne oraz mapy do nawigacji samochodowych

Usługi Galileo, czyli unijnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej.

Europejska sieć sateli

Unijny globalny system nawigacji satelitarnej, uruchomiony przez Komisję Europejską to pierwsze usługi Galileo.
Program Galileo realizowany jest przez Unię Europejską oraz Europejską Agencję Kosmiczną, w pierwszej fazie budowy był wspólnie finansowany przez UE i ESA, zaś fazy wdrażania i eksploatacji są w pełni finansowane przez UE.
Obecnie na orbicie znajduje się 18 satelitów Galileo, planowo docelowo cała konstelacja ma się składać z 24 operacyjnych satelitów oraz 6 zapasowych.
Galileo, podobnie jak system GPS dostarcza sygnały radiowe na potrzeby ustalenia pozycji, nawigacji i pomiaru czasu, usługami oferowanymi przez ten system są: usługa powszechnie dostępna (Open Service), usługa publiczna o regulowanym dostępie (PRS) i usługa poszukiwawczo-ratownicza (SAR).
Pionierskie usługi Galileo są wstępem do pełnej zdolności operacyjnej, zaś rozmieszczanie systemu poprzez wystrzeliwanie kolejnych satelitów powiększających ich konstelację ma docelowo doprowadzić do poprawy wydajności systemu i jego dostępności na całym świecie, założono, że konstelacja zostanie ukończona do 2020r.
Rozbudowa infrastruktury satelitarnej i naziemnej systemu Galileo i rozpoczęcie usług początkowych oznacza przejście z systemu w etapie rozmieszczania i prób do fazy operacyjnej, zaś funkcjonowanie usług początkowych umożliwi wytwarzanym urządzeniom, które zawierają chipsety dostosowane do potrzeb systemu Galileo, takim jak smartfony i samochodowe urządzenia nawigacyjne, wykorzystywanie sygnałów Galileo do ustalania pozycji, nawigacji i ustalania czasu. Pierwsze usługi Galileo będą nieodpłatne i takie pozostaną nawet po osiągnięciu przez system pełnej operacyjności.
Podmiotem ostatecznie odpowiedzialnym za program Galileo jest Komisja Europejska, ale to Agencja Europejskiego GNSS (GSA) ma za zadanie zapewnienie pierwszych usług. Zaś Europejska Agencja Kosmiczna jest odpowiedzialna za rozmieszczenie systemu i zapewnianie wsparcia technicznego dla zadań operacyjnych.

Google to monopolista na rynku wyszukiwarek z 97% udziałem — Dowiedz się więcej o tej marce, gdyż Google to nie tylko wyszukiwarka!

Usługi systemu Galileo:

1) usługa powszechnie dostępna to dostępna, bezpłatna usługa rynkowa do ustalania pozycji, nawigacji i pomiaru czasu; korzystanie z tej usługi umożliwia chipset dostosowany do Galileo umieszczony np. w smartfonach i samochodowych systemach nawigacyjnych,
2) usługa publiczna, o regulowanym dostępie, adresowana do użytkowników upoważnionych przez władze publiczne np. ochrona ludności, tj. straż pożarna, służby celne i policja, usługa ma pełne zaszyfrowanie danych i odporność, aby zapewnić ciągłość usług dla ww. użytkowników w przypadku sytuacji nadzwyczajnych bądź kryzysowych np. ataki terrorystyczne,
3) usługa poszukiwawczo-ratownicza, europejski wkład do międzynarodowego systemu satelitarnego alarmowania i lokalizacji COSPAS – SARSAT, opartego na systemie nadajników sygnałów radiowych. Dzięki tej usłudze poprawi się lokalizowanie nadajników ratunkowych, m.in. po uruchomieniu nadajnika ratunkowego czas znalezienia osoby uruchomiającej – zagubionej skróci się z ponad trzech godzin do zaledwie dziesięciu minut.
Istotne jest to, że nadajnik alarmowy będzie lokalizowany z dokładnością do 5km, obecnie ww. zasięg wynosi 10 km.
Wiedzieć trzeba, że Unia ogłaszając pierwsze usługi Galileo daje deklaracje gotowości do użytkowania satelitów Galileo wraz z infrastrukturą naziemną, same warunki świadczenia pierwszych usług Galileo zostały opublikowane na stronie internetowej Europejskiego Centrum Usług.

Zalety Galileo

Pierwsze korzyści użytkowania z usług systemu Galileo przez użytkowników końcowych to, że współdziałanie satelitów Galileo z GPS zwiększy ogólną dostępność satelitów, dzięki czemu określanie pozycji stanie się dokładniejsze i bardziej wiarygodne, co pomocne będzie szczególnie dla nawigacji w miastach, gdzie sygnały satelitarne są blokowane przez wysokie budynki. Dokładne ustalanie czasu dzięki systemowi przyczyni się do synchronizacji transakcji bankowych oraz finansowych, sieci telekomunikacyjnych, dystrybucji energii sprzyjając ich wydajniejszemu funkcjonowaniu. Zaś sama usługa poszukiwawczo-ratownicza Galileo znacząco ograniczy czas potrzebny do wykrycia nadajników i szybszego ratowania rozbitków lub osób zagubionych w górach.
Przedsiębiorstwa, które wytwarzają układy scalone gotowe do współpracy z systemem Galileo to Broadcom, Mediatek, STM, Intel, Qualcomm i uBlox, niektórzy z wymienionych producentów w tym smartfonów mają w swoich ofertach również wyroby kompatybilne z systemem Galileo.
Od kwietnia 2018 r. nowe homologowane pojazdy sprzedawane w Europie będą przystosowane do korzystania z systemu Galileo, co jest elementem zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie paneuropejskiego pokładowego systemu powiadamiania o wypadkach „eCall”.
Ponadto Europejskie Centrum Usług GNSS (GSC) to pomoc wszystkim użytkownikom systemu Galileo, GSC jest zaś adresatem w kwestiach związanych z opracowywaniem produktów i rozwijaniem usług dostosowanych do korzystania z systemu. Również wykaz chipsetów i smartfonów aktualnie dostosowanych do współpracy z Galileo można znaleźć na stronach internetowych, narzędzie to będzie uaktualniane w miarę zwiększania się wykazu.