22 lipca 2024

podgik.bialystok.pl

Usługi kartograficzne oraz mapy do nawigacji samochodowych

Tworzenie map wczoraj i dziś

Długa historia kartografii

Kartografia to bardzo stara nauka. Od zamierzchłych czasów ludzie próbowali odwzorować położenie lądów na powierzchni Ziemi. Działo się to jeszcze na długo przed tym, jak Kopernik udowodnił, że powierzchnia ta wcale nie jest płaska. Sztuka tworzenia map szła cały czas za najnowszymi odkryciami. Opracowano system linii, które nazywamy południkami i równoleżnikami. Jest to siatka kartograficzna. Dzięki temu bardzo łatwo można się było odnosić do tego samego miejsca na świecie i porównywać jego prezentację na różnych mapach. Zaczęto też stosować różne przybliżenia rzutowania płaszczyzny geoidy na płaską powierzchnię mapy. W ten sposób powstało niejedno odwzorowanie kartograficzne.

GIS – moja przygoda z mapami

Wykorzystanie zdjęć satelitarnych

Dziś, gdy cały świat nauki jest wspomagany przez narzędzia informatyczne, także kartografia nie mogła pozostać w tyle. Ogromną pomocą w tworzeniu map jest oprogramowanie GIS. Jest to grupa aplikacji, które ułatwiają tworzenie map na podstawie danych satelitarnych. Najpierw powstaje ortofotomapa, a potem nanoszone są na nią pozostałe dane, zależnie od specyfiki danego opracowania. W ten sposób kartografowie mogą tworzyć dokładniejsze mapy, a także dużo szybciej nanosić na nich poprawki czy dodatkowe informacje. System GIS jest szeroko stosowany w geodezji oraz do tworzenia map hydrologicznych.

1 komentarz

Dodaj komentarz