Zmiana układu wysokościowego na PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) – gm Zabłudów

Zmiana układu wysokościowego na PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) – gm Zabłudów

Informujemy, że z dniem 27.02.2019 mapa zasadnicza na następujących obrębach ewidencyjnych prowadzona jest w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH (Amsterdam):

gm. Zabłudów – obręby:

Halickie

Skrybicze

Kudrycze

Protasy

Łubniki

Kamionka

Rafałówka

Zabłudów Kolonia

Aktualna szrafura obrębów przeliczonych do układu PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) znajduje się na GEOPORTALU.

Wykonawców prac geodezyjnych, którzy prowadzą prace geodezyjne i kartograficzne na ww. obrębach prosimy o pobranie nowych plików do modyfikacji.