Zmiana adresów poczty internetowej

Zmiana adresów poczty internetowej

W związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych „RODO” ulegają zmianie adresy poczty e-mail PODGiK w Białymstoku.

Dotychczasowy adres zostaje zastąpiony nowymi od dnia 25.05.2018 roku:

podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl – główny adres

ewid.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl – ewidencja

lapy.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl – filia w Łapach