Wzory arkusza budynku oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku.

Wzory arkusza budynku oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku.

W związku z koniecznością ujednolicenia wzoru druków wykorzystywanych
w pracach geodezyjnych skutkujących zmianami w operacie EG i B

od dnia 01 marca 2019 roku

przy opracowywaniu ARKUSZA BUDYNKU oraz WYKAZU ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKÓW

należy korzystać ze wzorów
opublikowanych na portalu www.podgik.bialystok.pl

w dziale „Do pobrania”

wykorzystywane dotychczasowe indywidualne opracowania w/w druków
skutkować będą usterkowaniem pracy geodezyjnej.