Wykaz telefonów i adresów

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

(85) 743 94 11

(85) 743 94 11

Dyrekcja PODGiK w Białymstoku

507 155 058
572 253 497

pok. 63

Dział obsługi Zasobu Geodezyjnego

85 743 94 36

pok. 51

Dział finansowo-księgowy

85 743 94 69

pok. 61

Dział weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych

85 743 94 37

Dział technicznej obsługi Narad Koordynacyjnych (ZUDP)

85 743 94 24

pok. 56

Dział technicznej obsługi Numerycznych Baz Danych

85 743 94 21

pok. 57

Dział technicznej obsługi Ewidencji Gruntów i Budynków

ul. Branickiego 13
15-085 Białystok

85 740 63 92

pok. 208 (II piętro)

Filia PODGiK w Łapach

ul. Bohaterów Westerplatte 8
18-100 Łapy

(85) 715 23 82

(85) 715 23 82