Współczynnik z tytułu skali mapy

Współczynnik z tytułu skali mapy

Informujemy, iż nie należy stosować współczynników obniżających z tytułu skali map w przypadku zamawiania baz danych z numerycznych map zasadniczych. Obowiązującą skalą jest skala 1:500 wsp. 1,0. W przypadku udostępniania analogowej mapy rastrowej skala 1:1000 wsp. 0,3. Wydanie rastra mapy opracowanej w skali 1:5000 wsp. 0,1. Stosowanie współczynników innych niż obowiązują dla skali mapy opracowanej i udostępnianej spowoduje sankcje przewidziane przepisami prawa, a dokumentacja zostanie wydana po ponownym zgłoszeniu i opłaceniu należności.