Wjazd na parking PUW

Wjazd na parking PUW

W związku z wprowadzonymi przez Podlaski Urząd Wojewódzki ograniczeniami wjazdu na teren Urzędu informuje się iż osoby fizyczne i firmy korzystające z usług PODG i K nie będą wpuszczane na teren posesji PUW.

Wjazd na teren poprzedzony będzie kontrolą służb ochrony posiadanych identyfikatorów.

Powyższe obowiązuje od dnia 01.12.2018 roku.