Weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych

Weryfikacji przedłożonej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dokonują wyłącznie upoważnieni przez starostę powiatu białostockiego pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

(85) 743 94 37

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok