UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH!!!

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH!!!

Prosimy o przekazywanie w plikach numerycznych dotyczących przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków danych dodatkowych do punktów granicznych. (§ 65 rozporządzenia z 9 listopada 2011 w sprawie standardów…).

Danymi dodatkowymi do punktów granicznych w rozumieniu rozporządzenia z 29 marca 2001 w sprawie EGiB – katalog obiektów EGiB, będą:

  • oznWMaterialeZrodlowym – Oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym. [ozr]
  • zrodloDanychZRD – Źródło danych o położeniu punktu granicznego. [zrd]
  • bladPolozeniaWzgledemOsnowy – Błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy. [bpp]
  • kodStabilizacji – Kod stabilizacji punktu granicznego. [stb]
  • kodRzeduGranicy – Kod rzędu granicy. [rzg]

 

Dane dodatkowe do punktów granicznych mogą być przekazywane w formie plików txt wraz z wykazem współrzędnych. Są to dane obligatoryjne do wprowadzenia lub zmodyfikowania punktów granicznych w bazie EGiB w PZGiK.

 

Przykładowy plik txt:

[numer] [x] [y] [ozr] [stb] [zrd] [bpp] [rzg]
15-100 5889140.56 8432227.02 102 1 1 1 1
15-101 5889140.57 8432227.03 222 2 2 2 2
15-102 5889140.58 8432227.04 201 3 3 3 3
15-103 5889140.59 8432227.05 122 4 4 4 4
15-104 5889140.60 8432227.06 121 5 5 5 5
15-105 5889140.61 8432227.07 105 1 6 6 6
15-106 5889140.62 8432227.08 152 2 7 1 7
15-107 5889140.63 8432227.09 125 3 8 2 1
15-108 5889140.64 8432227.10 118 4 9 3 2

Pozycja [numer] może zawierać tą samą wartość co [ozr].

 

Dokładne objaśnienie wartości atrybutów danych dodatkowych znajduje się w rozporządzenia z 29 marca 2001 w sprawie EGiB – katalog obiektów EGiB.