Uwaga geodeci!!!

Uwaga geodeci!!!

Na gminie Poświętne nie należy korzystać z osnowy ewidencyjnej udostępnianej na geoportalu powiatowym. Osnowa ta jest tymczasowo udostępniana przez Filię PODGiK w Łapach.