Usługi dla klientów indywidualnych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oferuje klientom indywidualnym następujące usługi:

  • Mapy do celów opiniodawczych o treści archiwalnej, wykorzystywane również do uzyskania warunków zabudowy; udostępniane jako kopie mapy zasadniczej (Pobierz wniosek P + P3),
  • Mapy ewidencji gruntów i budynków – do celów opiniodawczych o treści archiwalnej lub niepełnej (Pobierz wniosek P + P3),
  • Wyrysy z mapy ewidencji gruntów i budynków na potrzeby postępowań sądowych w postępowaniu cywilnym, wieczysto-księgowych oraz notarialnych (Pobierz wniosek EGiB),
  • Wypisy uproszczone lub wykazy działek na potrzeby biur projektowych i innych uprawnionych instytucji (Pobierz wniosek EGiB),
  • Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (Pobierz wniosek P + P4)
  • Osnowy geodezyjne poziome i wysokościowe (Pobierz wniosek P + P6)
  • Inne dane archiwalne na podstawie wniosków P + P1 – P8

Tabele opłat za wnioskowane dane geodezyjne i kartograficzne:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1629/1 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tekst jednolity; cenniki str. 48 -74

http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html – Indywidualny kalkulator opłat