Szkic osnowy przeglądowej

Szkic osnowy przeglądowej

W geoportalu powiatowym dodano warstwę ze skanami map przeglądowych osnowy poziomej. Dostęp do niej jest możliwy w trybie niepublicznym.