Przedmiot działania PODGiK Białystok

Przedmiot działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku:

  • Prowadzenie, udostępnianie oraz bieżąca aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
  • Rejestracja oraz udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych,
  • Techniczna obsługa Narad Koordynacyjnych,
  • Sprzedaż map i innych materiałów oraz informacji z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • Inne czynności związane z prowadzeniem zasobu,
  • Techniczna obsługa Działu Ewidencji Gruntów i Budynków,
  • Prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
  • Archiwizowanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego