Prace nad bazą GESUT w mieście Michałowo

Prace nad bazą GESUT w mieście Michałowo

Informujemy, że firma WPG S.A. w ramach rękojmi wykonuje prace zmierzające do usunięcia wad w bazie GESUT m. Michałowo. W związku z powyższym w dniu 12 lutego 2019 wydawanie danych i przyjmowanie prac geodezyjnych i kartograficznych na ww. obrębie zostało wstrzymane.

Po przyjęciu poprawionej bazy (o którym powiadomimy w oddzielnym komunikacie), wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych na obrębie Michałowo powinni pobrać nowe pliki do modyfikacji.