Pismo WGKiN

Pismo WGKiN

W dziale Dokumenty do pobrania zamieszczono pismo Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniające, do których dokumentów należy stosować klauzule: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.