Ogłoszenie w sprawie GESUT

Ogłoszenie w sprawie GESUT

W związku z dobiegającym terminem zakończenia prac nad tworzeniem baz GESUT dla obszarów miast powiatu białostockiego, od dnia 1 lipca 2017 obowiązują nowe zasady aktualizowania bazy GESUT. Wykonawcy robót geodezyjnych winni przekazywać nowo pomierzone i aktualizowane elementy sieci uzbrojenia terenu w formacie plików wsadowych do baz danych (obiekty). Pozostałą treść mapy oraz usunięcia sieci uzbrojenia terenu wykonawca przekazuje w dotychczasowym formacie plików wsadowych do EwMapy.

Zasady te będą obowiązywały przejściowo – do momentu zasilenia zasobu pełnymi bazami GESUT.