Ogłoszenie w sprawie uprawnienia do odbioru dokumentacji

Ogłoszenie w sprawie uprawnienia do odbioru dokumentacji

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż od dnia 25.05.2018
firmy geodezyjne winne przekazać listę osób upoważnionych do odbioru dokumentacji geodezyjne.

Załącznik do pobrania