Ogłoszenie w sprawie RODO

Ogłoszenie w sprawie RODO

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż od dnia 25.05.2018 zmieniają się wzory dokumentów do pobrania : Wniosek o wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Wniosek o zarejestrowanie / wyrejestrowanie dzierżawy. Nowe wnioski zawierają klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych. Klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych zostały dodane jako dodatkowe dokumenty do pobrania.