Narady Koordynacyjne

Narady Koordynacyjne prowadzi przewodniczący Narad Koordynacyjnych wyznaczony i upoważniony przez Starostę Powiatu Białostockiego. Odbywają się one w sposób tradycyjny, w formie spotkań zawiadomionych uczestników w ustalonym terminie.

Czas pracy

Posiedzenia Narad Koordynacyjnych odbywają się w każdą środę miesiąca (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy) w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, pok. 61.

Terminy przyjmowania wniosków

Przyjmowanie wniosków dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: Białystok ul. Mickiewicza 3, pok. 53 i 62 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, tj.:

Poniedziałek – 9.00 – 15.30
Wtorek – 8.00 – 15.00
Czwartek – 8.00 -15.00 oraz odbiory dokumentacji
Piątek – 8.00 – 14.00

Obszerne projekty przyjmowane są do godz. 11.00.

Wnioski złożone w ciągu tygodnia przedkładane są na Naradę w najbliższą środę. W dniu Narady Koordynacyjnej (środa) – wniosków nie przyjmujemy.

Składanie wniosków

Wniosek o uzgodnienie wraz z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zamieszczoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej, składa inwestor lub projektant.

Wymagane dokumenty

 1. 1. Wniosek (Pobierz wniosek)
 2. 2. Projekt – zwymiarowany do najbliższych granic ewidencyjnych
 3. 3. Warunki techniczne dla przedkładanych projektowanych sieci (mile widziane)
 4. 4. Oryginał mapy zasadniczej do celów projektowych (przyjętej do PZGiK)
 5. 5. Ostateczna wersja projektu w formacie .pdf
 6. 6. Przebiegi projektowanych sieci (wyłącznie) w plikach .dxf
 7. 7. Potwierdzenie dokonania opłaty za uzgodnienie.

Opłatę za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy uregulować maksymalnie do poniedziałku poprzedzającego termin wyznaczonej Narady Koordynacyjnej na rachunek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku:

PKO BP 90 1020 1332 0000 1002 0385 5004

Dowód wpłaty należy okazać osobiście w przerwie technicznej obsłudze Narad Koordynacyjnych lub przesłać na adres e–mail: j.kapica@st.bialystok.wrotapodlasia.pl.

Po złożeniu i zarejestrowaniu wniosku wyznaczony zostanie termin najbliższej Narady Koordynacyjnej.

UWAGA – na podstawie wykupionej licencji istnieje możliwość uzupełnienia projektu o brakujące sieci wykonane i projektowane.

W legendzie projektu należy podać:

 1. 1. Władającego siecią
 2. 2. Przedstawiciela inwestora
 3. 3. Rodzaj przewodu
 4. 4. Funkcja przewodu (przesyłowy, rozdzielczy, przyłącze, inny)
 5. 5. Przebieg przewodu (naziemny, nadziemny, podziemny)
 6. 6. Przekroje rur i studni
 7. 7. Rodzaje ciśnienia przewodów gazowych

Narady koordynacyjne – obsługa techniczna

(85) 743 94 24

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

pok. 53