Komunikat w sprawie rozporządzenia

Komunikat w sprawie rozporządzenia

W sekcji Dokumenty do pobrania zamieszczono komunikat Geodety Powiatowego Czesława Bartoszewicza odnośnie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263. poz. 1572).