Instrukcja automatycznego generowania plików z zasobu PODGiK

Instrukcja automatycznego generowania plików z zasobu PODGiK

Link do instrukcji: INSTRUKCJA