INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ROBÓT GEODEZYJNYCH

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ROBÓT GEODEZYJNYCH

Uwaga geodeci – w operatach należy numerować strony tylko zapisane od 1 do n (strony bez druku nie należy numerować). Na druku „zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac…” należy podawać ilość stron A-4 i ilość stron A-3 i większych (przeliczonych do formatu A-3)

Inspektorzy Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości