INFORMACJA

INFORMACJA

Z dniem 16 października 2017 r mapa zasadnicza w swej treści prowadzona będzie w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH „AMSTERDAM”. Stosowne informacje winne być zawarte na przekazywanych dokumentach (szkice, raporty, dzienniki). Dotyczy obrębów: m. Michałowo, m. Suraż, m. Tykocin.