Geoportal powiatowy

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Białostockiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Białostockiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Białostockiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Białostocki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Płatności internetowe w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w ramach Geoportalu Powiatu Białostockiego zostały udostępnione płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line za zamówione materiały zasobu udostępniane w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej oraz panelu Rzeczoznawcy w systemie GEOBID. Płatności elektroniczne mogą być dokonywane zaraz po zarejestrowaniu zgłoszenia, wniosku i wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat jest realizowana przez system PayU. Koszty związane z usługą wynoszą 0,99% + 9 gr / transakcję.

O wysokości opłaty prowizyjnej płatnik zostanie poinformowany na formatce płatniczej operatora płatności PayU.

Z usługi mogą skorzystać klienci następujących banków: Sprawdź swój bank.

Dodatkowe informacje do umieszczenia na stronie www będzie dodawane w ramach styku powiatów.

Geoportal

Tryb publiczny
Dane kontaktowe PODGiK Białystok
Tryb niepubliczny
Dane opisowe EGiB
Zgłoszone prace geodezyjne
Zapytania komornicze
Dane RCiWN
Narady koordynacyjne

(W budowie)

Adres serwera WMS: http://bialystok.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php