Dział Obsługi Klienta, PZGiK oraz Obsługi Kancelaryjnej

Dział Obsługi Klienta, PZGiK oraz Obsługi Kancelaryjnej:

  • Przyjmuje i udziela informacji w związku z wpływającymi drogą internetową zgłoszeniami prac geodezyjnych,
  • Nalicza i weryfikuje opłaty za udostępniane dane geodezyjne,
  • Wystawia licencję na wykorzystanie danych w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych.
  • Udostępnia dane i informacje z PZGiK w postaci wydruków lub kopii map zasadniczych, ewidencyjnych oraz innych dokumentów zgodnie ze złożonymi wnioskami.
  • Uczestniczy przy sporządzaniu sprawozdań dla WGKiN, GUGIK, PWINGiK, oraz innych uprawnionych jednostek.
  • Prowadzi pełną obsługę Kancelaryjną Ośrodka oraz realizuje zapisy ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym

Sekretariat

(85) 743 94 11

(85) 743 94 11

Dział Obsługi PZGiK

Mapy do celów opiniodawczych, zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych

(85) 743 94 36

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

pok. 51