AUTOMATYCZNE WYDAWANIE DANYCH

AUTOMATYCZNE WYDAWANIE DANYCH

17 listopada uruchomiliśmy moduł automatycznego wydawania danych. Dostępny jest na stronie geoportalu, w liście robót niezakończonych. Po wybraniu i zamówieniu materiałów, po krótkim czasie pojawia się wygenerowany plik do ściągnięcia.

W oddzielnym oknie można pobrać zamówiony raster w postaci geoTIFF, zostanie sklejony i docięty do zakresu. W przypadku obcięcia kluczowej treści, kompletne rastry można obejrzeć na stronie geoportalu.

 

Informacja w sprawie jakości danych.

Informujemy, iż w przekazanych danych mogą znajdować się działki i punkty graniczne z przypisanym operatem źródłowym „POLKART”.
Dane powstały w ramach projektu Phare 2003/005-710.01.08.01 – „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”.

Działki lub/i punkty graniczne z oznaczone operatem „POLKART” nie stanowią wiarygodnych danych ewidencyjnych w myśl rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W związku z czym nie stanowią podstawy do wykonywania żadnych opracowań ani czynności geodezyjnych.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WNIKLIWĄ ANALIZĘ DANYCH !!!