Automatyczna wymiana danych

Automatyczna wymiana danych

Informujemy, iż rozpoczynamy test automatycznej wymiany danych między PODGiK w Białymstoku a Wykonawcami. Automatyczne zasilanie przyspieszy wprowadzenie Państwa opracowania do zasobu PODGiK oraz wyeliminuje błędy wprowadzania ze strony PODGiK.

Wymagane są: program Ewmapa, menu z PODGiK, zapoznanie się z warunkami – w dziale Dokumenty do pobrania.

Zapraszamy zainteresowane firmy do udziału.