Aktualności

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, stosownie do "Instrukcji określającej sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego" stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 207/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania...

PODGiK w Białymstoku informuje, że z dniem 9 listopada nastąpi zmiana treści wniosków o udostępnienie danych z zasobu typu C, W, P. Nowe wnioski dostępne będą do pobrania na naszej stronie od dn. 8 listopada 2017. Pełny tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1989. Wnioski złożone...

Z dniem 16 października 2017 r mapa zasadnicza w swej treści prowadzona będzie w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH "AMSTERDAM". Stosowne informacje winne być zawarte na przekazywanych dokumentach (szkice, raporty, dzienniki). Dotyczy obrębów: m. Michałowo, m. Suraż, m. Tykocin....

Szanowni Klienci PODGiK, informujemy, iż w dniu 15 września 2017 r. (piątek) ośrodek będzie realizował swoje zadania w ograniczonym stanie kadrowym. Przyjęte wnioski nie zrealizowane w tym dniu zostaną rozpatrzone w poniedziałek 18 września 2017 r. Za wynikłe niedogodności serdecznie przepraszamy....

Informujemy, iż nie należy stosować współczynników obniżających z tytułu skali map w przypadku zamawiania baz danych z numerycznych map zasadniczych. Obowiązującą skalą jest skala 1:500 wsp. 1,0. W przypadku udostępniania analogowej mapy rastrowej skala 1:1000 wsp. 0,3. Wydanie rastra mapy opracowanej w skali 1:5000 wsp....

Od dnia 01.09.2017 roku na portalu bialystok.geoportal2.pl uruchomiono system płatności elektronicznej PayU. W związku z powyższym istnieje możliwość automatycznej opłaty on-line bezpośrednio po zgłoszeniu pracy geodezyjnej i zdefiniowaniu materiałów niezbędnych oraz danych do jej realizacji. Płatność realizowana jest w trybie rzeczywistym i przekazywana bezpośrednio na...

W związku z awarią sieci telekomunikacyjnej w budynku PUW w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, w dniu 28-06-2017 kontakt z nami jest możliwy tylko przez numery mobilne: 507-155-058 i 572-253-497....

W związku z dobiegającym terminem zakończenia prac nad tworzeniem baz GESUT dla obszarów miast powiatu białostockiego, od dnia 1 lipca 2017 obowiązują nowe zasady aktualizowania bazy GESUT. Wykonawcy robót geodezyjnych winni przekazywać nowo pomierzone i aktualizowane elementy sieci uzbrojenia terenu w formacie plików wsadowych do...

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku ogłasza kolejny nabór na wolne stanowisko pracy inspektor w Dziale Technicznej Obsługi Ewidencji Gruntów i Budynków. Szczegóły pod adresem: http://bip.podgik.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/nabornawolnestanowiska/2017/...

W związku z koniecznością archiwizacji oraz wprowadzeniem zmian we wzorcach i prowadzonych bazach danych obsługiwanych przez PODGiK, ośrodek W dniu 30 grudnia 2016 roku czynny będzie do godziny 12.00....