Aktualności

W związku z awarią serwera, geoportal powiatowy jest nieczynny. Za niedogodności przepraszamy....

Informujemy, że na wszystkich miastach w powiecie białostockim (Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów) funkcjonuje baza danych obiektowych GESUT oraz obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)....

W związku z końcowym etapem budowy baz GESUT oraz zmianą układu wysokościowego na układ PL-EVRF2007-NH (Amsterdam), na obszarze jednostek ewidencyjnych: m. Łapy, m. Supraśl, m. Czarna Białostocka, m. Zabłudów. Do dnia 11 grudnia bazy danych z w/w jednostek nie będą wydawane i nie będą przyjmowane do...

W związku z końcowym etapem budowy baz GESUT oraz zmianą układu wysokościowego na układ PL-EVRF2007-NH (Amsterdam), na obszarze jednostek ewidencyjnych: m. Choroszcz i m. Wasilków. Do dnia 23 listopada bazy danych z w/w jednostek nie będą wydawane i nie będą przyjmowane do PZGiK. Do robót będących...

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, stosownie do "Instrukcji określającej sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego" stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 207/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania...