Aktualności

W sekcji Dokumenty do pobrania zamieszczono komunikat Geodety Powiatowego Czesława Bartoszewicza odnośnie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego...

Informujemy, iż rozpoczynamy test automatycznej wymiany danych między PODGiK w Białymstoku a Wykonawcami. Automatyczne zasilanie przyspieszy wprowadzenie Państwa opracowania do zasobu PODGiK oraz wyeliminuje błędy wprowadzania ze strony PODGiK. Wymagane są: program Ewmapa, menu z PODGiK, zapoznanie się z warunkami - w dziale Dokumenty...

Informujemy, iż uruchomiony został geoportal powiatu białostockiego na stronie: http://bialystok.geoportal2.pl. Korzystanie z pełnej funkcjonalności, umożliwione zostanie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego po podpisaniu umowy. Umowa do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania....