Aktualności

Na gminie Poświętne nie należy korzystać z osnowy ewidencyjnej udostępnianej na geoportalu powiatowym. Osnowa ta jest tymczasowo udostępniana przez Filię PODGiK w Łapach....

Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora PODGiK w Białymstoku dzień 24 grudnia 2018 r. ( wigilia) jest dniem wolnym od pracy. Za dzień 24 grudnia 2018 roku dniami odpracowywania będą:   Ośrodek PODGiK w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 oraz filia PODGiK w Łapach czynny będą w dniu 15 grudnia...

W związku z wprowadzonymi przez Podlaski Urząd Wojewódzki ograniczeniami wjazdu na teren Urzędu informuje się iż osoby fizyczne i firmy korzystające z usług PODG i K nie będą wpuszczane na teren posesji PUW. Wjazd na teren poprzedzony będzie kontrolą służb ochrony posiadanych identyfikatorów. Powyższe obowiązuje od dnia...

Informujemy, że dla zalogowanych użytkowników dostępne są rastrowe mapy zasadnicze do przeglądania. Do warstwy 'sytuacja' dodano również granice działek z warstw (EDPZD_W) które będą wyświetlały się w kolorze czarnym. ...

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 30.10.2018,  w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi, nie będzie możliwości korzystania z usług geoportalu. Za utrudnienia przepraszamy....

Szanowni Państwo, z przyczyn organizacyjnych w dniu 14 września 2018 roku (piątek), PODGiK w Białymstoku będzie działał w znacznie ograniczonym zakresie. Za ewentualne niedogodności serdecznie przepraszamy wszystkich Klientów....

Prosimy o przekazywanie w plikach numerycznych dotyczących przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków danych dodatkowych do punktów granicznych. (§ 65 rozporządzenia z 9 listopada 2011 w sprawie standardów…). Danymi dodatkowymi do punktów granicznych w rozumieniu rozporządzenia z 29 marca 2001 w sprawie EGiB -...

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy,...

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy,...

W związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych "RODO" ulegają zmianie adresy poczty e-mail PODGiK w Białymstoku. Dotychczasowy adres zostaje zastąpiony nowymi od dnia 25.05.2018 roku: podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl - główny adres ewid.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl - ewidencja lapy.podgik@st.bialystok.wrotapodlasia.pl - filia w Łapach      ...