Aktualności

W związku z końcowym etapem budowy baz GESUT oraz zmianą układu wysokościowego na układ PL-EVRF2007-NH (Amsterdam), na obszarze jednostek ewidencyjnych: m. Choroszcz i m. Wasilków. Do dnia 23 listopada bazy danych z w/w jednostek nie będą wydawane i nie będą przyjmowane do PZGiK. Do robót będących...

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, stosownie do "Instrukcji określającej sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego" stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 207/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania...

PODGiK w Białymstoku informuje, że z dniem 9 listopada nastąpi zmiana treści wniosków o udostępnienie danych z zasobu typu C, W, P. Nowe wnioski dostępne będą do pobrania na naszej stronie od dn. 8 listopada 2017. Pełny tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1989. Wnioski złożone...

Z dniem 16 października 2017 r mapa zasadnicza w swej treści prowadzona będzie w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH "AMSTERDAM". Stosowne informacje winne być zawarte na przekazywanych dokumentach (szkice, raporty, dzienniki). Dotyczy obrębów: m. Michałowo, m. Suraż, m. Tykocin....

Szanowni Klienci PODGiK, informujemy, iż w dniu 15 września 2017 r. (piątek) ośrodek będzie realizował swoje zadania w ograniczonym stanie kadrowym. Przyjęte wnioski nie zrealizowane w tym dniu zostaną rozpatrzone w poniedziałek 18 września 2017 r. Za wynikłe niedogodności serdecznie przepraszamy....

Informujemy, iż nie należy stosować współczynników obniżających z tytułu skali map w przypadku zamawiania baz danych z numerycznych map zasadniczych. Obowiązującą skalą jest skala 1:500 wsp. 1,0. W przypadku udostępniania analogowej mapy rastrowej skala 1:1000 wsp. 0,3. Wydanie rastra mapy opracowanej w skali 1:5000 wsp....

Od dnia 01.09.2017 roku na portalu bialystok.geoportal2.pl uruchomiono system płatności elektronicznej PayU. W związku z powyższym istnieje możliwość automatycznej opłaty on-line bezpośrednio po zgłoszeniu pracy geodezyjnej i zdefiniowaniu materiałów niezbędnych oraz danych do jej realizacji. Płatność realizowana jest w trybie rzeczywistym i przekazywana bezpośrednio na...

W związku z awarią sieci telekomunikacyjnej w budynku PUW w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, w dniu 28-06-2017 kontakt z nami jest możliwy tylko przez numery mobilne: 507-155-058 i 572-253-497....