Aktualności

Informujemy, iż nie należy stosować współczynników obniżających z tytułu skali map w przypadku zamawiania baz danych z numerycznych map zasadniczych. Obowiązującą skalą jest skala 1:500 wsp. 1,0. W przypadku udostępniania analogowej mapy rastrowej skala 1:1000 wsp. 0,3. Wydanie rastra mapy opracowanej w skali 1:5000 wsp....

Od dnia 01.09.2017 roku na portalu bialystok.geoportal2.pl uruchomiono system płatności elektronicznej PayU. W związku z powyższym istnieje możliwość automatycznej opłaty on-line bezpośrednio po zgłoszeniu pracy geodezyjnej i zdefiniowaniu materiałów niezbędnych oraz danych do jej realizacji. Płatność realizowana jest w trybie rzeczywistym i przekazywana bezpośrednio na...

W związku z awarią sieci telekomunikacyjnej w budynku PUW w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, w dniu 28-06-2017 kontakt z nami jest możliwy tylko przez numery mobilne: 507-155-058 i 572-253-497....

W związku z dobiegającym terminem zakończenia prac nad tworzeniem baz GESUT dla obszarów miast powiatu białostockiego, od dnia 1 lipca 2017 obowiązują nowe zasady aktualizowania bazy GESUT. Wykonawcy robót geodezyjnych winni przekazywać nowo pomierzone i aktualizowane elementy sieci uzbrojenia terenu w formacie plików wsadowych do...

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku ogłasza kolejny nabór na wolne stanowisko pracy inspektor w Dziale Technicznej Obsługi Ewidencji Gruntów i Budynków. Szczegóły pod adresem: http://bip.podgik.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/nabornawolnestanowiska/2017/...

W związku z koniecznością archiwizacji oraz wprowadzeniem zmian we wzorcach i prowadzonych bazach danych obsługiwanych przez PODGiK, ośrodek W dniu 30 grudnia 2016 roku czynny będzie do godziny 12.00....

W związku z rozpoczęciem obsługi realizacji zadań z projektu GUGiK, a dotyczących: [unordered_list style='circle' number_type='circle_number' animate='no' font_weight='normal'] konwersji baz danych EG i B do ZS i N II utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla miast powiatu białostockiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków całej gminy Poświętne modernizacji...

Informujemy, iż z dniem 18-12-2015 roku na terenie powiatu białostockiego na wszystkich obrębach obowiązuje jeden układ współrzędnych PUWG 2000/8....

W geoportalu powiatowym dodano warstwę ze skanami map przeglądowych osnowy poziomej. Dostęp do niej jest możliwy w trybie niepublicznym....

W dziale Dokumenty do pobrania zamieszczono pismo Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniające, do których dokumentów należy stosować klauzule: "Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej". ...