Aktualności

Informujemy, że na wszystkich miastach w powiecie białostockim (Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów) funkcjonuje baza danych obiektowych GESUT oraz obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)....

W związku z końcowym etapem budowy baz GESUT oraz zmianą układu wysokościowego na układ PL-EVRF2007-NH (Amsterdam), na obszarze jednostek ewidencyjnych: m. Łapy, m. Supraśl, m. Czarna Białostocka, m. Zabłudów. Do dnia 11 grudnia bazy danych z w/w jednostek nie będą wydawane i nie będą przyjmowane do...

W związku z końcowym etapem budowy baz GESUT oraz zmianą układu wysokościowego na układ PL-EVRF2007-NH (Amsterdam), na obszarze jednostek ewidencyjnych: m. Choroszcz i m. Wasilków. Do dnia 23 listopada bazy danych z w/w jednostek nie będą wydawane i nie będą przyjmowane do PZGiK. Do robót będących...

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, stosownie do "Instrukcji określającej sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego" stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 207/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania...

PODGiK w Białymstoku informuje, że z dniem 9 listopada nastąpi zmiana treści wniosków o udostępnienie danych z zasobu typu C, W, P. Nowe wnioski dostępne będą do pobrania na naszej stronie od dn. 8 listopada 2017. Pełny tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1989. Wnioski złożone...

Z dniem 16 października 2017 r mapa zasadnicza w swej treści prowadzona będzie w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH "AMSTERDAM". Stosowne informacje winne być zawarte na przekazywanych dokumentach (szkice, raporty, dzienniki). Dotyczy obrębów: m. Michałowo, m. Suraż, m. Tykocin....

Szanowni Klienci PODGiK, informujemy, iż w dniu 15 września 2017 r. (piątek) ośrodek będzie realizował swoje zadania w ograniczonym stanie kadrowym. Przyjęte wnioski nie zrealizowane w tym dniu zostaną rozpatrzone w poniedziałek 18 września 2017 r. Za wynikłe niedogodności serdecznie przepraszamy....